escenes urbanes
escenes urbanes
escenes urbanes
escenes urbanes
escenes urbanes
escenes urbanes
escenes urbanes
escenes urbanes
escenes urbanes
escenes urbanes
escenes urbanes
escenes urbanes
escenes urbanes
escenes urbanes

escenes urbanes

l’observació del comportament de les persones i la relació que s’estableix entre aquestes i els espais públics de la ciutat.

Londres, Milà, Viena, Madrid, Barcelona