Fotògraf free-lance.

Padrós (Barcelona, 1974) és un tafaner empedreït. Es va notar amb la seva sèrie Escenes urbanes -on analitzava la interrelació de l’individu amb la ciutat-, i ara, amb Anònims, on homenatja l’enginy quotidià fotografiant invents i dissenys que improvisa la gent per resoldre necessitats personals, i amb els quals Padrós es topa pel carrer.

Mery Cuesta (fragment del text del llibre ‘anònims’)

CONTACTE
xavipadros00@gmail.com
696 230 786